Siti Shariyah binti Shaari

Siti Shariyah binti Shaari

LECTURER, STUDENT DEVELOPMENT

Siti Shariyah is a Lecturer of Mata Pelajaran Umum (MPU) i.e Hubungan Etnik, Pengajian Malaysia, Pengajian Malaysia (International) and Co-Curriculum subject. She received Master Degree in Human Science (Political Science) at International Islamic University Malaysia. She has published a number of publications in her research area.

Research Areas

 1. Hubungan Etnik
 2. Pengajian Malaysia
 3. Geopolitic
 4. Political Science
 5. Islamic Revealed Knowledge

Selected Publications

 • Pendekatan Dakwah kepada Orang Asli : Suatu Kajian Perbandingan Antara Organisasi Islam dengan Bukan Islam. Persidangan Pengajian Islam 2012, Universiti Sains Islam Malaysia
 • Strategi Dakwah dan Pembangunan ke atas Masyarakat Orang Asli : Kajian Yayasan Al Khalifah, Persidangan Transformasi 2013, Universiti Malaysia Sabah
 • Utamakan yang Utama. 2012, AHOY! November Inhouse Publication, UniKL Mimet.
 • Peranan subjek hubungan etnik kepada pelajar muslim. prosiding kolokium antarabangsa siswazah Pengajian Islam 2014, Universiti Kebangsaan Malaysia.
 • Sistem pendidikan di malaysia dari sudut falsafah pendidikan negara. prosiding kolokium antarabangsa siswazah Pengajian Islam 2014, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Peranan institusi perbankan islam dan pencapaian usahawan muslim Lembanh Klang : Satu Kajian Awal. prosiding kolokium antarabangsa siswazah Pengajian Islam 2014, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Kaunseling kerohanian satu teknik dan pendekatan dalam proses kaunseling. prosiding kolokium antarabangsa siswazah Pengajian Islam 2014, Universiti Kebangsaan Malaysia
 • Hubungan antara Kesedaran Kendiri dengan Teori Kognitif Sosial, Teori Goleman dan Teori Astin, Journal of Global Business and Social Entrepreneurship 2016